Stuur een email

  Tarieven & Vergoedingen

  Uw nota

  Na uw bezoek aan Podotherapie Stap ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u ter plaatse bij voorkeur per pin of contant te voldoen. U krijgt een originele rekening mee, welke u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor het ontvangen van eventuele vergoedingen.

  Vergoedingen

  Podotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en gaat dus niet ten kosten van uw eigen risico. Het kan per zorgverzekeraar verschillen of u een verwijsbrief nodig heeft voor het ontvangen van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft een vergoedingsoverzicht podotherapie. Voor een indicatie kunt u kijken in dit algemene vergoedingsoverzicht.

  Directe Toegankelijkheid Podotherapie

  De podotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat de podotherapeut de wettelijke bevoegdheid heeft om patiënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing van een (huis)arts of specialist aan ten grondslag ligt.
  Indien u rechtstreeks (dus zonder verwijzing) naar een podotherapeut komt zal eerst een screening worden uitgevoerd voordat een eventuele behandeling kan worden gestart.
  Een verwijzing van (huis)arts of specialist is prettig voor de communicatie tussen verwijzer en de podotherapeut. Soms is telefonisch contact met uw huisartsenpraktijk al voldoende voor het ontvangen van een verwijzing.
  Twijfelt u of u een verwijzing nodig heeft?
  – Heeft u recentelijk een ongeluk, val of botbreuk gehad?
  – Heeft u een al langere bestaande (onverklaarbare) koorts?
  – Bent u de afgelopen maand veel gewicht (>5 kilo) verloren, zonder daarvoor iets te doen?
  – Maakt u langdurig gebruik van de medicatie corticosteroïden (ontstekingsremmers)?
  – Heeft u constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding?
  – Heeft u een vorm van kanker, of dit in het verleden gehad?
  – Voelt u zich de laatste tijd ziek (bijv. misselijk, braken, diarree, vermoeidheid, verminderde eetlust)?
  – Heeft u pijn gedurende de nacht?
  – Heeft u uitvalsverschijnselen in de benen?
  – Zijn er verschijnselen van een ontsteking (roodheid, warmte, zwelling, functieverlies of pijn)?
  – Bent u bekend met vaatproblemen in de benen?
  – Heeft u Diabetes Mellitus?
  – Heeft u Reumatoïde Artritis?
  Indien u één van deze vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, dan adviseert Podotherapie Stap u om eerst langs de huisarts te gaan voor een verwijzing.

  Afzeggen of verzuim afspraken

  Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd, of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, dan wordt het consult gefactureerd. U ontvangt een no-show factuur die u zelf dient te betalen. Deze factuur zal niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Een afspraak verzetten of annuleren kan door te bellen naar 06-57774010.

  Behandelvoorwaarden Podotherapie Stap