Stuur een email

Tarieven & Vergoedingen

Uw nota

Na uw bezoek aan Podotherapie Stap ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u ter plaatse bij voorkeur per pin of contant te voldoen. U krijgt een originele rekening mee, welke u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor het ontvangen van eventuele vergoedingen.

Vergoedingen

Podotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en gaat dus niet ten koste van uw eigen risico. Het kan per zorgverzekeraar verschillen of u een verwijsbrief nodig heeft voor het ontvangen van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft een vergoedingsoverzicht podotherapie. Voor een indicatie kunt u kijken in dit algemene vergoedingsoverzicht. http://www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht

Diabeteszorg

Wanneer uw huisarts of specialist bij u Diabetes Mellitus heeft gediagnostiseerd dan ontvangt u een jaarlijkse diabetes screening. Uw huisarts of internist controleert tijdens deze screening uw voeten.
Indien bij u SIMMS-classificatie 1, 2 of 3 is gediagnostiseerd dan kunt u met een verwijzing van een internist een afspraak maken bij Podotherapie Stap.
De podotherapeut controleert het risico van uw voeten en stelt indien u daarvoor in aanmerking komt een medische behandelplan op. De behandeling via de internist wordt vergoed uit uw basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Wanneer u door de huisarts of praktijkondersteunster wordt doorgestuurd, dan bepaalt de huisarts of u in de ketenzorg valt. Ketenzorg is een regionaal samenwerkingsverband tussen zorgverleners voor cliënten met een chronische ziekten. Ketenzorg wordt vergoed als de huisarts of praktijkondersteuner u binnen dit programma heeft verwezen naar de podotherapeut. In onze regio is dit de zorggroep PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant). Podotherapie Stap heeft met PoZoB een contract afgesloten voor de zorgprogramma diabetes mellitus type 2. Bent u met deze diagnose verwezen naar de podotherapeut en aangemeld door uw huisartsenpraktijk bij PoZoB, dan ontvangt u vergoeding voor podotherapie. U betaalt geen eigen risico. Podotherapie Stap declareert het consult bij de zorggroep. PoZoB declareert het consult vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uw vergoeding podotherapie uit de basis- en aanvullende verzekering komt te vervallen zodra u bent aangemeld bij de ketenzorg door uw huisarts. Meer informatie? Kijk dan op de website van PoZoB.

Directe Toegankelijkheid Podotherapie

De podotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat de podotherapeut de wettelijke bevoegdheid heeft om patiënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing van een (huis)arts of specialist aan ten grondslag ligt.
Indien u rechtstreeks (dus zonder verwijzing) naar een podotherapeut komt zal eerst een screening worden uitgevoerd voordat een eventuele behandeling kan worden gestart.
Een verwijzing van (huis)arts of specialist is prettig voor de communicatie tussen verwijzer en de podotherapeut. Soms is telefonisch contact met uw huisartsenpraktijk al voldoende voor het ontvangen van een verwijzing.
Twijfelt u of u een verwijzing nodig heeft?
 • Heeft u recentelijk een ongeluk, val of botbreuk gehad?
 • Heeft u een al langere bestaande (onverklaarbare) koorts?
 • Bent u de afgelopen maand veel gewicht (>5 kilo) verloren, zonder daarvoor iets te doen?
 • Maakt u langdurig gebruik van de medicatie corticosteroïden (ontstekingsremmers)?
 • Heeft u constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding?
 • Heeft u een vorm van kanker, of dit in het verleden gehad?
 • Voelt u zich de laatste tijd ziek (bijv. misselijk, braken, diarree, vermoeidheid, verminderde eetlust)?
 • Heeft u pijn gedurende de nacht?
 • Heeft u uitvalsverschijnselen in de benen?
 • Zijn er verschijnselen van een ontsteking (roodheid, warmte, zwelling, functieverlies of pijn)?
 • Bent u bekend met vaatproblemen in de benen?
 • Heeft u Diabetes Mellitus?
 • Heeft u Reumatoïde Artritis?
Indien u één van deze vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, dan adviseert Podotherapie Stap u om eerst langs de huisarts te gaan voor een verwijzing.

Afzeggen of verzuim afspraken

Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd, of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, dan wordt het consult gefactureerd. U ontvangt een no-show factuur die u zelf dient te betalen. Deze factuur zal niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Een afspraak verzetten of annuleren kan door te bellen naar 06-57774010.

Behandelvoorwaarden Podotherapie Stap