Stuur een email

  Kwaliteit

  Podotherapeut is een wettelijk beschermde titel. Ik heb hiervoor een 4-jarige HBO opleiding Podotherapie gevolgd aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

  Kwaliteitsregister Paramedici

  Kwaliteit is een van de speerpunten van Podotherapie Stap.
  Om de kwaliteit te waarborgen sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

   

  Dit toont aan dat ik voldoe aan de opleidingseisen van de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en daarnaast beschik over actuele kennis en vaardigheden. Ik ben te vinden onder het lidnummer: 59912341396 t.n.v. Daphne Hoebink.

  Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP)

  De Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten
  is de beroepsvereniging van podotherapeuten.
  Het bevorderen van de ontwikkeling en het toepassen van podotherapie is het doel van de beroepsvereniging. Ik sta ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten onder lidnummer: 10960 t.n.v. D.L.M. Hoebink.

  Privacywet

  Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Podotherapie Stap heeft een Privacy beleid opgesteld, uw gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij tonen respect voor u en uw situatie en streven altijd naar een optimale samenwerking waarin privacy wordt gewaarborgd.

  Klachtenregeling

  Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als zorgaanbieder een onafhankelijk klachtenfunctionaris aan te stellen. De wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Ik hoop uiteraard eerst met u de klacht op te kunnen lossen. U kunt het beste hiervoor een afspraak maken.
  Mocht er onenigheid ontstaan met betrekking tot mijn functioneren als podotherapeut, dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachtenloket Paramedici. Zij zijn telefonisch te bereiken op 030-310 09 29 (ma. t/m vrij. 09.00-12.30 uur) of via email info@klachtenloketparamedici.nl