Stuur een email

Ketenzorg PoZoB

Ketenzorg PoZoB

Ketenzorg PoZoB is een regionaal samenwerkingsverband tussen zorgverleners (huisarts en praktijkondersteuner) voor cliënten met een chronische ziekten, zoals Diabetes Mellitus. In onze regio Zuidoost Brabant is dit de zorggroep PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant). Podotherapie Stap staat voor samenwerking, vooruitgang en kwaliteit. Samen met u als patiënt , de huisarts of de praktijkondersteuner  wordt een zo’n optimaal, kwalitatief en individueel mogelijk behandelplan opgesteld  om preventieve zorg en verbeteringen ten aanzien de drukplekken en/of evt. klachten te realiseren. Dat is ook de reden dat ik als podotherapeut van Podotherapie Stap me heb aangesloten bij het Pozob zorgprogramma diabetes mellitus type 2.

Bent u met deze diagnose verwezen naar de podotherapeut en aangemeld door uw huisartsenpraktijk bij PoZoB, dan ontvangt u een vergoeding voor podotherapie. U betaalt geen eigen risico. Podotherapie Stap declareert het consult bij de zorggroep. PoZoB declareert het consult vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uw vergoeding podotherapie uit de basis- en aanvullende verzekering komt te vervallen zodra u bent aangemeld bij de ketenzorg door uw huisarts. Meer informatie? Kijk dan op de website van PoZoB 

Ik begroet u graag in mijn praktijk.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.